Årsmøte

Årsmøtet i Senja hundeklubb blir avholdt torsdag 4.april 2024 kl. 19:00.

Sted: Vesterfjell bygdehus (Torsli 10, 9304 Vangsvik)

Saker meldes inn til senja@klubb.nkk.no innen 7.mars 2024.

Innkalling blir sendt ut på e-post senest 14 dager før møtet.

Vel møtt!