Booking av innendørslokale

Booker du innendørslokalet plikter du deg til å følge SHK sine regler for innendørstrening.

Untitled_Artwork-kopi 2
Innendørslokale priser og regler
Sikkerhetskode:
security code
Vennligst oppgi sikkerhetskoden:

Submit