Forslag til valgkomiteen?

Hei
Valgkomiteen trenger forslag på kandidater til styret. De dere foreslår bør være forespurt på forhand. Spesielt viktig er det at valg komiteen for tilbakemelding om hvem, som kan tenke seg å være på valg for: kasserer, nestleder og leder vervet. Det optimale er om styret, blir sammensatt med representanter fra de ulike gruppene. Husk det er ikke «skummelt» å sitte i styret, det er lov å be om hjelp! Gi beskjed til Oddvar, Margareth eller Eva-Liz